Thiết kế Logo phong cách Minimalist

Lấy tối giản làm thước đo, loại bỏ tất cả các chi tiết thừa. Gây ấn tượng bằng cách lồng ghép nhiều ý nghĩa. Minimalist đã trở thành xu hướng thịnh hành nhất hiện nay. Bạn có thể thấy phong cách này ở Logo của các thương hiệu lớn như Facebook, Intagram, Twitter… Đây là thời đại của Minimalist!

Đặt dịch vụ thiết kế Logo phong cách Minimalist

Lựa chọn gói thiết kế và điền vào bảng tóm tắt yêu cầu về Logo. Gửi cho chúng tôi để được phục vụ!

Bạn sẽ nhận được kết quả tốt và hoàn toàn được bảo vệ quyền lợi khi sử dụng dịch vụ.

  • Xem các câu hỏi thường gặp
  • Hướng dẫn về quy trình đặt thiết kế